Katmerci Abdo Tarihi


HEP DAHA SA?LIKLI HEP DAHA LEZZETL?S? ???N ?ALI?IYORUZ


1979 y?l?nda Dü?meci Mah. Eski PTT Sokak No : 29 da 2 ki?i olarak ?al??t???m?z i? yerimizde lokma tatl?s?, katmer ve düz kaday?f olarak ba?lad???m?z mesle?imizi y?llar?n verdi?i tecrübe ile yeni ürünlerimizle hizmete devam etmekteyiz.

Bizden sonra katmerci Katmerci Abdo Ustay? ?rnek alarak ayn? sistemi uygulayarak onlarca yer a??lmas? bizler i?in apayr? bir ?vün? kayna?? olmu?tur.

Katmercilik mesle?i 1900'lü y?llarda dede mesle?i olarak ba?lam??, Katmerci Abdo Usta ad?yla Sefer Pa?a Mah. Day? Ahmet A?a Sok. No:42/A ?ahinbey il?esinde devam etmekteyiz.Vizyon

Ulusal ve uluslararas? pazarda, kalitesi ile aranan, yenilik?i ve güvenilir tatl? üreticisi olmak.

Misyon

Dinamik, Sosyal sorumluluk sahibi, ?evreye duyarl?, Mü?teri mutlulu?u ilke edinen, ?al??anlar?n gurur duydu?u ve mutlu oldu?u bir kurum olmak....

replica watch
replica watches uk
replica watches
swiss replica watches
rolex replica uk